Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 176

В априлския брой 176 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

МОЯТ ЛЮБИМЕЦ

60 години вярна служба като основен и като ретро автомобил - Всеки оцелял автомобил до такава възраст може да има претенциите,че неговата история е най-интересна, най-тежка, най-, най-... И този наш екземпляр има подобни претенции, но по-важното в този случай са прекрасните фотографии, които документират по най-убедителен и лесно разбираем начин неговата съдба. Още повече, че тази история е свързана само с две фамилии, в които се разпределя почти по равно дългият живот на машината. Знаят се всички премеждия, пътувания, ремонти, проблеми и какво ли не още, като за един леко застаряващ човек на 60 години. 12 стр.