Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 174

Във февруарския брой 174 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

МОТОЦИКЛЕТНА КЛАСИКА ОТ 30-ТЕ

RMW - Rekord 200 ccm - Мотоциклетните заводи Равенсберг (Ravensberger Motorradwerdke – RMW) са решили съществено да опростят производствената си програма. В днешно време това безусловно се налага. В германските мотоциклетни фабрики днес се правят твърде много модели, което не позволява даден модел да се произведе в достатъчно голяма серия. Учудващо е, че днес често се процедира по точно обратния начин на това, което се правеше преди години. Някога се смяташе, че чрез специализация върху един или два модела, може да се постигне по-масово и оттам по-рационално производство. Това теоретично е напълно възможно, но на практика само тогава, когато предварително се направи едно разумно разпределение на моделите в рамките на цялото мотоциклетно производство. Но твърде скоро се стигна до извода, че по този начин не може да се продължава. Така например внезапно възникнала нужда от по-големи машини или крайно изострената конкуренция при малките модели довеждат до това, че фабриката непременно трябва да поеме още един модел за да може да оползотвори производствените средства. Така на практика се получи така, че някои фабрики едновременно поддържаха в производствената си програма 6, 8 или дори 10 различни модела. За едно рационално производство можеше да става въпрос само при производители, които можеха да си осигурят добър пласмент на своята продукция. RMW е една от малкото фабрики, която успя да преосмисли програмата си и днес се концентрира само върху два основни модела. Единият е един много евтин , но все пак доста стабилен и добре конструиран 200-кубиков модел, който по желание може да се достави с по-мощен двигател. Другият представлява един също така много евтин за закупуване 500-кубиков мотоциклет. С тези два модела от различен клас, фирмата се надява да обхване все по-голям кръг от клиенти. 4 стр.