Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 174

Във февруарския брой 174 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АВТОМОБИЛНА КЛАСИКА ОТ 30-ТЕ

Austro-Daimler 8 (1932-34 г.) - Някога всички по-добри коли се правеха не само за ежедневна употреба, но в известен смисъл и за това да радват окото. В обработката на всеки детайл най-вече от екстериора тогава личеше неизказаната, но разбираща се от само себе си идея отделният автомобилист да може с гордост да покаже на другите своя автомобил. Под влияние главно на икономическите процеси това чисто техническо въодушевление вече значително е намаляло, макар и да не е изчезнало напълно. Аналогично на това фабриките постепенно намалиха грижата за обработката на повърхностите, нямащи нищо общо с работата на двигателите, и които действително са повече въпрос на външно възприемане. И за да може да се зарадва наистина едно технически тренирано око на добро качество днес вече трябва да се отиде едва ли не в най-високия клас на луксозните коли. 4 стр.