Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 171

В октомврийския брой 171 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ПИОНЕРИ

Макс Валие – пионерът и първата жертва на ракетната техника - Още по време на обучението си във Францисканската гимназия в Бозен - Австрия Макс се увлича по астрономията. Затова през 1913 г. той се записва за студент в университета в Инсбрук, където изучава астрономия, метеорология, математика и физика. През 1915 год. е мобилизиран в австрийската армия във връзка с началото на Първата световна война. Там той служи първоначално като метеоролог, след това във въздушното разузнаване чрез привързани балони и след 1917 г. в тесването на самолетите. След войната той продължава следването си и полага своя държавен изпит по астрономия във Виена. Освен това той се изявява като научен работник и автор на научна фантастика. 3 стр.