Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 163

В декемвриския брой 163 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Непознатата автомобилна история на Унгария - продължение от миналия брой. 4 стр.

Автобусите на Швейцария между двете световни войни - В средата на 20-те години градските транспортни предприятия в Швейцария осъзнават, че не могат да покриват транспортните потребности само с трамваите. Това е обусловено както от специфичната топография на страната, така и от финансови съображения. С разрастването на градовете се налага необходимостта от използването на автобуси и автобусни линии, което от своя страна е свързано с производство на съответните превозни средства. Всъщност завладяването на Алпийския регион започва още през 1919 г. с пощенските автомобили. В началото на лятото на 1921 г. служители на тогавашния инспекторат на пощите, представители на общините и инженери от фирмата Saurer предприемат успешно пробно пътуване с един Saurer 2A Car alpin в различни райони на Алпите. Но истинският пробив за усвояване на алпийските пътища от автомобилите през зимата се осъществява едва след масово внедряване на техника за основно разчистване на снега с помощта на снегорини, разпръскватели и подобни устройства, които са могли да се монтират и директно на автобусите и товарните автомобили. 5 стр.