Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 161

В октомврийския брой 161 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Непознатата автомобилна история на Унгария - В представите на масовия читател Унгария обикновено се свързва с производството на добре познатите и у нас автобуси Ikarus, товарните автомобили Czepel от по-ранните години на социализма и евентуално някой друг мотоциклет, като Панония например.... Но ако се разровим по-задълбочено в нейната техническа история ще установим, че ако не истинска индустриална сила, то малка Унгария е заемала достойно място сред европейските страни като техническа нация още в зората на моторизацията и автомобилизацията. За това определящо значение имат естествено принадлежността на страната към австро-унгарската империя и нейното индустриално обкръжение, обусловените от капиталистическия път на развитие пазарно стопанство и конкурентна среда, както и наследените национални технически традиции и предприемчивост на унгарците. Това ни провокира да съберем и проучим от много източници информация за унгарската автомобилна индустрия от нейното създаване до Втората световна война. В тази връзка предлагаме на вниманието на нашите читатели една поредица от материали, които разкриват непознати или не толкова известни факти и документи от впечатляващата история на унгарското автомобилостроене. 5 стр.