Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 153

Във февруарския брой 153 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АКТУАЛНО ИНТЕРВЮ

Народният представител от Патриотичния фронт доц. МИЛЕН МИХОВ пред "Автокласика & Мотоциклети":

Законодателното признаване на нашето хоби е само едно историческо начало, работата тепърва предстои...

Доц. д-р Милен Михов е два мандата депутат от Патриотичния фронт в 42-о и 43-тото Народно събрание, зам.-председател на комисията по образование и член на комисията по отбрана. Историк, преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", член на Македонския научен институт и на Съюза на учените в България. Бил е пет мандата общински съветник в Общинския съвет – Велико Търново. Той е зам-председател на ВМРО-БНД. Същевременно г-н Михов е председател на ретро клуб "Трабант – Велико Търново". С влизането си в Парламента той не прекъсна връзката си с нашата ретро-общност и е известен с това, че докара личния си трабант на жълтите павета.

Истинско щастие за нашата общност е, че в лицето на народния представител от ВМРО и Патриотичния фронт доц. д-р Милен Михов ние попаднахме на възможно най-подходящия човек – съмишленик, който при цялата си заетост прегърна изцяло идеята за законодателно регламентиране статута на историческите МПС и доведе работата до успешен край. Той успя преди всичко да създаде необходимото за приемане на законопроекта лоби от поддръжници и съмишленици сред колегите си, да инициира редица срещи и обсъждания с експерти и колеги в работните органи на парламента, за да могат да се прецизират касаещите ни в Закона текстове и те да минат без проблеми в пленарна зала.

По повод приетия законопроект доц. д-р Милен Михов бе любезен да отговори на въпросите на главния редактор на списанието Маргарит Карабуров:

– Доц. Михов, най-напред да ви поздравя за общия ни успех, който няколко хиляди собственици на ретро автомобили очакваха дълги години – нашият Парламент призна най-после и нашето хоби. Точно една година ние с вас работихме здраво и успяхме. Защо според вас бяха нужни тези 27 години?

– Да, поработихме наистина добре и с подкрепата на моите колеги от парламентарната група на Патриотичния фронт, от комисията по транспорт, както и с някои структури от МВР и успяхме. Смятам, че годините на прехода бяха доста бурни. Много нерешени въпроси, между които и нашия проблем, бяха разглеждани от управляващите като периферни, а решаването им, единствено като удовлетворяване на частен интерес. Беше необходимо в Народното събрание да влязат нови хора, отговорни и патриоти, за да започнат да се променят нещата. Същевременно е необходимо да подчертая, че и самото ретро движение за този дълъг период непрестанно растеше и доказваше своето право на съществуване. Аз лично съм убеден, че съхраняването на автомобилната история е част от българската култура, защото българите сме нация техническа.

– Ние започнахме да търсим подкрепа от държавата още при правителството на Димитър Попов. Писахме, искахме, обосновавахме се, но нищо. Такъв беше резултатът и в следващите години, когато се надявахме и на контактите ни с КАТ и МВР, докато през 2006 година разбрахме, че не сме чукали на правилната врата. И точно когато успяхме да установим контакти с няколко депутати от транспортната комисия на парламента, надеждата ни скоро бе попарена от разпускането на същия през 2009 /2010 г. В тази връзка бих искал да Ви попитам дали само Вашият личен ангажимент се оказа решаващ в крайна сметка за успеха на нашата мисия?

– Наистина Вие сте извървели доста дълъг път, за да стигнете до правилния подход. Но веднага трябва да кажа, че не е достатъчно да се ангажират с проблема един или няколко заинтересовани. Най-важното условие е да се убедят народните представители от останалите групи в необходимостта от промяна, а това може да станe само със силни аргументи. Без ангажиране на по-широк кръг съмишленици нещата не могат бъдат решени. Показателен в тази посока е фактът, че измененията в закона бяха приети единодушно, без нито един глас "против" или "въздържал се". Другото условие е привличането на подготвени хора с правен опит и експерти по темата, които да формулират и заложат по най-добрия начин юридически коректните текстове.

– Вие внесохте нашето предложение в транспортна комисия още през пролетта на 2016 година, като го представихте като "...предложение от няколко народни представители без политическа окраска". Председателят на комисията г-н Настимир Ананиев, както и останалите изказали се 7-8 депутати – членове на комисията, бяха много добронамерени и положителни в изказванията си, но все пак един глас не стигна, за да "мине" предложението на гласуване. Аз лично първоначално бях разочарован, но след известни разговори прецених, че все пак това беше за наше добро. Как вие преценявате този първи "провал", да го наречем?

– За провал в конкретния случай едва ли може да се говори. По-скоро се нуждаехме от още малко време да се прецизират по-добре формулировките по текстовете, да се спечелят за каузата още гласове и нещата малко да "отлежат". Така че времето в никакъв случай не бе загубено, което се потвърждава в крайна сметка от положителния резултат.

– На многобройните срещи, които проведохме с отговорни ръководители от МВР и КАТ аз се опитвах да представя нашето ретро-движение като много добре организирано и придържащо се към европейския опит и структури. Най-трудно бе да ги убедя, че не всички стари коли на възраст над 30 години ще могат да се причислят към историческите превозни средства. Вие познавате нашата общност добре и за нас е важна Вашата преценка за настоящата организация и струкура на нашето движение с оглед готовността ни да се справим с новите предизвикателства?

– Наистина клубовете в България не са малко, казвам го като председател на един от тях, Ретро клуб "Трабант – Велико Търново". Някои колеги работят много добре, провеждат се много различни мероприятия, съществува и вашето – нашето списание "Автокласика и Мотоциклети" като национален форум на общността. Смятам, че е време да заработи един представителен или координиращ орган, като замразената асоциация БАКСКАМ например или нещо подобно, която да поеме отговорността за по-нататъшната работа, която предстои след публикуването в Държавен вестник на измененията и допълненията в Закона за движение по пътищата. Трябва да се допитаме до всички клубове в страната, същите да представят своите мнения и виждания и това, което е най-целесъобразно, да се възприеме и отстоява при разработването на конкретните текстове на наредбите, чрез които ще работи законът, касаещ историческите МПС. Наивно е да се смята, че един клуб, който и да е той, би имал права и реална възможност да обхване цялата проблематика, да създаде съответната организация и да следи и контролира процесите.

– Това, което ни препоръчвате, изцяло се покрива с моите лични представи и тези на много наши колеги, с които сме работили досега по темата. Считате ли, че ние като общност бихме могли да се подготвим и да участваме ефективно в работата по разработване на новите регулации и наредби с оглед предвидения от закона срок – 30 юни?

– Трябва да сме наясно, че с постигнатото определение в закона за "историческо превозно средство" на практика законодателят ни дава шанс да продължим да отстояваме нашите интереси и да търсим подкрепа от държавата за решаване на нашите проблеми като общност. Това естествено налага да се организираме бързо, да не губим време и да не чакаме крайния срок. Една нова национално представителна организация би могла да поеме изцяло работата по разработване на новите регулации и наредби след приемането на закона в тясно взаимодействие с клубовете по места, министерството на транспорта, министерството на вътрешните работи и КАТ, както и с други институции и органи, които имат отношение. Тепърва предстои огромната и отговорна работа по регистрацията на историческите превозни средства и регламентиране на всичко онова, което позволява законът и което е нужно на нашите возила.

– Подсещате ме за следващия въпрос, който вълнува нашите фенове и колекционери и има за всички нас практически измерения. За да искаме данъчни и финансови облекчения, по-приемливи застраховки и цени на винетките и т.н. за признатите исторически МПС, сигурно ще са необходими промени и в други действащи закони и наредби?

– Разбира се, ние поставихме само едно важно начало с исторически измерения. Истинската работа обаче на всички нива, както вече изрично подчертахме няколко пъти, тепърва предстои. Надяваме се, че в състава на новия законодателен орган след изборите през пролетта ние, Обединените патриоти, ще имаме още много честни и непредубедени народни избранници, които ще продължат подкрепата си за нашето благородно общополезно дело за съхраняване на българското културно-техническо наследство. Затова, що се касае до нас, мога да Ви уверя, че ще работим и занапред за поддържане и разширяване на кръга от съмишленици в законодателната и изълнителна власт, ще инициираме съвместно нови предложения за изменения и допълнения на закони и други нормативни актове в интерес на нашата кауза. Всичко зависи от съгласуваността, единомислието и взаимодействието ни на всички нива в бъдеще.

Маргарит Карабуров: Благодаря Ви доц. Михов за отделеното време и от името на целия екип на списанието Ви желая успех във Вашата по-нататъшна научна и обществена дейност.

Коментар на сп."Автокласика & Мотоциклети":

Какво включва по същество приетата от Парламента законова рамка за "историческо превозно средство"?

За историческо се приема това MПС, което е над 30-годишно и притежава идентификационна карта на FIVA, издадена от упълномощена организация от страна-членка на Европейския съюз. Идентификационната карта се издава по определен ред и образец и с нея се удостоверява, че съответното превозно средство отговаря на определени изисквания за автентичност и състояние. Понастоящем БАК "Ретро" издава такива карти за идентичност.

Всяко МПС, ако е вече регистрирано в КАТ, ще може да се пререгистрира като историческо, ако отговаря на горните две изисквания. МПС, което не е регистрирано досега в КАТ, може да получи статут на историческо, ако притежава картата на FIVA и собственикът има документ за притежание на това МПС.