Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 152

В декемврийския/януарския брой 152 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АВТОМОБИЛЕН КАТАЛОГ

Българските автобуси ЧАВДАР 11 М4 - В тази рубрика ще направим опит да ви покажем няколко каталога, които ни предоставиха наши приятели - бивши служители в някогашния завод за автобуси в Ботевград. За съжаление каталозите тогава били изготвяни изключително скромно като съдържание, както откъм текст и описание на възможностите и екстрите на автобусите, така и по отношение на използваните фотографии. Допускаме, че този недостатък е резултат повече на неинформираност и недоглеждане, защото, както е известно, ръководителите на завода и други специалисти, свързани с договорите за лицензно производство на немския Setrа 130, са посещавали Германия нееднократно и са имали представа за това как се прави каталожна информация... 3 стр.