Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 152

В декемврийския/януарския брой 152 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ТЕСТОВЕ ОТ 30-ТЕ

BMW Sport 1.5 Liter - Германското автомобилостроене през годините извървя почти същия път като това на САЩ: то се интересуваше предимно от масовия потребителски автомобил с най-висок технически и пътнически комфорт, възможно най-често като лимузина. В противовес на това на автомобила със спортна линия и характер не се обръщаше особено внимание, въпреки че винаги са се намирали достатъчно интересуващи се от този тип автомобили. Едва в резултат на развитието на спорта през последните две години (1931-1933 - бел.ред.) и то най-вече благодарение на големите много добре организирани 2000-километрови обиколки на цяла Германия бе провокиран отново интереса на производителите към спортните возила, като в тази област с течение на годините англичаните и италианците успяха да завоюват водещи позиции. 4 стр.

DKW Block 500 - Странно е, че през последните няколко години изборът на двуцилиндровите машини в средно-големия клас непрекъснато намалява. Понастоящем двуцилиндрови машини се намират почти само в тежките класове над 0,5 литра работен обем. Всъщност няма разбираема причина за тази тенденция на развитие, което може само да ни учудва. Защото само основанието за по-простата и по-евтина конструкция не може да бъде прието като определящо. С приблизително същото основание по тази логика трябва да се отхвърлят всички двигатели на автомобили, чийто брой цилиндри надхвърля четири броя. Но поне за еластичните туристически машини могат да се назоват няколко причини в подкрепа на конструкциите с повече цилиндри. 4 стр.