Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 145

В майския брой 145 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ФИРМЕНА ИСТОРИЯ

TORNAX – мотоциклетното торнадо от Вупертал - Безкраен е списъкът от фирми – производители от дългогодишната мотоциклетна и автомобилна история на Германия. Всяка една от тези фирми – независимо от нейната специфика, мащаби и съдба - е дала своя принос за изграждане и утвърждаване на престижа на Германия като голяма техническа нация и водеща сила от европейски и световен мащаб в автомобило- и мотоциклетостроенето. Затова периодично за настоящата ни рубрика подбираме някои по-малко познати и интересни марки, чиято история, надяваме се, би представлявала интерес за нашите читатели. 4 стр.