Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 141

В декемврийски брой 141 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ПЪТИЩА

История на българската пътна администрация (1883 – 2000) - Ако пътищата представляват кръвоносната система на функциониране на страна, то от изключително важно значение е тази система да бъде регламентирана и управлявана по най-добрия начин. Повод за тази тема ни даде един интересен фотоалбум, посветен на един кратък период перид от развитието на пътната администрация у нас. Този фотодокумент ни бе предоставен от нашия редовен читател и съмишленик Игнат Генев. В тази връзка подготвихме един кратък преглед на хронологията на нормативноправното и административно изграждане и управление на системата на пътната инфраструктура и администрация в един период от повече от 120 години. 6 стр.