Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 141

В декемврийски брой 141 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

КОНСУЛТАЦИЯ

Културата на добрия колекционер - Културата и в частност ретро-културата е комплексно понятие, което наред с основните и съществени въпроси на колекционирането включва задължително и отношението към на пръв поглед по-маловажни и дребни детайли, които обикновено сме склонни да пренебрегваме или забравяме. А те всъщност играят съществена роля в оформянето на една цялостна и завършена представа за обекта на колекциониране. Културата предполага именно изграждане на усет и чувство към детайла, който има точно определено място и значение и от наличието или липсата му понякога зависи в голяма степен оценката за комплектността и автентичността на даден екземпляр. Отчитайки това, ние проявяваме траен интерес към тази важна тема. Затова бихме искали на база най-вече опита от практиката да споделим нашите наблюдения и констатации по нея и да си позволим да направим някои изводи и препоръки, които могат да бъдат полезни на нашите читатели. 5 стр.