Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 136

В юлския брой 136 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ТЕХНОЛОГИИ

Откъс от историята на електромобилите - Всеизвестен факт е, че въпросът за електромобилите е стоял неизменно в обсега на вниманието и интересите на производители и потребители на моторните превозни средства още от самото начало на автомобилостроенето. Ние също досега сме отделяли често място за публикации във връзка с електромобилите по най-различни решени и нерешени техни проблеми. Интересно е, че автомобилният бранш още отрано е бил наясно с безспорните предимства и недостатъци на алтернативния електротранспорт. През седемдесетте години на миналия век на базата на натрупания доста голям опит и информация в развитите страни в Европа и особено в САЩ и Япония се инвестират значителни средства в разработването и реализацията на нови проекти, свързани с електромобилите, макар и повечето от тях да не постигат предварително очаквания ефект. Някои от тях са по-малко познати и навярно си заслужава да им отделим повече внимание. 3 стр.