Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 136

В юлския брой 136 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИЗ АРХИВИТЕ НА АВТОСАЛОНИТЕ

30-ят юбилеен автомобилен салон в Женева (1960 г.) - Автомобилният салон в Женева винаги е заемал малко по-особено място сред световните автомобилни изложения. За него е присъщ един по-либерален дух и по-спокойно и честно сравнение на продуктите на отделните фирми-производители, които са поставени в конкурентното съревнование наистина при равни условия. В такава обстановка тук открай време наред с интересния преглед на достиженията на световното автомобилостроене се открояват рано някои тенденции, които впоследствие стават общо достояние. 30-ият салон не успява да влезе в новата огромна сграда на Женевското изложение, която ще е готова едва през следващата 1961 г., но въпреки притесненията на старото място организаторите успяват да приемат всички заявки от цял свят и да покажат всичко най-съществено и интересно в автомобилния бранш от Русия до САЩ и от Швеция до Италия. 4 стр.