Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 134

В майския брой 134 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

25 години ретро-автомобилно движение в България. Проблемите в БАК "Ретро" родиха нови идеи и събития. 6 стр.