Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 130

В декемврийско-януарския брой 130 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

БАК РЕТРО

Историята на БАК "Ретро" - един опит за написване. Предисторията... През годините на нашето списание сме имали различни поводи да споменаваме за паради с ретро автомобили в страната по времето на социалистическия ни период. Това не е предистория на нашето движение, но все пак това са събития, които са съхранили поне малка част от техническата култура, от любовта на хората към ретро техниката. За жалост не се намериха хора през 60-70-те години да се организират в клубове. Със сигурност сега щяхме да имаме много повече култура по запазването и съхранябането на техниката. 6 стр.