Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 129

В ноемврийския брой 129 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АНАЛИЗИ

Как са се променяли автомобилите през годините? - Така поставен, въпросът за действителните промени в автомобилите през годините има наистина много измерения. Например измененията в кубатурата, мощността, максималната скорост, теглото и разхода на гориво на отделните марки и модели автомобили имат пряко отношение към движението на продажните им цени през годините. С пословичната си точност и аналитичност немски експерти установяват и коментират с помощта на подробни графични изображения тези релации. Резултатите от подобни изследвания и анализи дават възможност не само да се проследи развитието и получи систематизирана информация за действителните изменения и зависимости между отделните показатели, но също така да се разкрият и някои "трикове" в политиката на производителите. 6 стр.