Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 129

В ноемврийския брой 129 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

НАСЛЕДСТВО

Една техническа фамилия от с. Божурица – Плевенско - Представя ви историята на Фамилия Бирданови. Част от един голям род, водещ своето начало почти от основаването на с. Божурица (старо Кацамуница), окръг Плевенски. 4 стр.