Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 127

В септемврийския брой 127 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

РЕПЛИКА

Репликата - кой и защо я създава и купува. Репликата в нашите среди поначало е едно обединяващо понятие за много различни видове автомобили. Разбиранията на хората за репликите зависят от редица специфични фактори, свързани с познанията, професията и натрупаната с годините информация. Правилното тълкуване на понятието трябва да се разглежда в зависимост от конкретното направление на колекционерството. Например колекционери на писалки, на скъпо оръжие, часовници, скулптурни фигури (пластики) и други купуват реплика на някои мого редки марки или модели с ясното съзнание, че и репликата има своята определена колекционерска стойност (не само финансова и естетическа), която е много по- ниска и достъпна за много от тях. При картини, скулптури и други произведения на изкуството съществува и друга възможност – колекционерите купуват дубликати – копия, реплики, които са направени от самите автори в строго определен и известен тираж. Подписани, те имат стойност, близка до оригинала. 6 стр.