Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 126

В брой 126 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

КЕМПЕРИ

Българската каравана РУСАЛКА 550 - В продължение на темата за караваните бихме искали да отбележим специално, че в условията на ограничения и изолация по времето на социализма родната промишленост е разполагала с технически и материални възможности да произведе собствено ремарке-каравана, което да отговаря на общовъзприети нормативи и стандарти за такъв вид ремарке. Става въпрос за един сравнително малко познат модел българска каравана, наречен РУСАЛКА 550, за който на този етап за съжаление не успяхме да съберем достатъчно информация. Разполагаме с едно общо рекламно описание на караваната, което предлагаме на Вашето внимание. Липсва информация за производителя, периода на производство, произведени и продадени бройки и т.н. Надяваме се, че ще провокираме интереса на ценители и колекционери за набиране на допълнителна информация както за модела като такъв, така и евентуално за налични екземпляри, които биха могли да бъдат издирени и съхранени, за да бъдат впоследствие реставрирани и запазени за поколенията. 2 стр.