Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 123

В априлския брой 123 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ФИРМЕНА ИСТОРИЯ

"Made like a Gun" Мотоциклетната легенда Royal Enfield - продължение от миналият брой. 4 стр.

Беланже - Société Dе Automobiles Bellanger Frères - Всепризнат факт е, че не е по силите на нито един автор, на нито едно изследване пък дори и на всемогъщия Google да се ангажира с написването на пълната история на автомобила като едно от най-великите човешки творения. Макар че става въпрос за един сравнително не толкова дълъг период от 120-140 години, този невероятен прогрес на човечеството се е получил като една огромна океанска вълна, която е трупала своята мощ чрез хиляди човешки изобретения, успехи, жертви и грешки, чийто следи не изчезват лесно. Въпреки, че животът на човека е само миг във вечността, той е успявал да направи толкова много за доста кратко време, вдъхновен от великата идея и носен от вълната, която предостави на хората това истиско чудо – автомобила. Затова за нас е истинско удоволствие да търсим и да откриваме непрекъснато малко познати факти и моменти от тази история, която продължава да се пише. В подкрепа на тези наши философски размисли идва и срещата ни с тази забравена и почти неизвестна френска фирма, която е просъществувала цели 12-15 години в началото на миналия век. Нейната история и съдба е много близка до тази на десетки и стотици други по-малки или по-големи автомобилни фирми, които по един или друг начин са дали своя принос за развитието на идеята, давайки възможност на други по-силни да оцелеят и да тласкат развитието напред. 4 стр.