Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 123

В априлския брой 123 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АРТ

Братя Емилиян и Станимир Вълеви - художници с разнообразен стил и собстрвен почерк - По наша молба известните български художници братя Емилиян и Станимир Вълеви бяха любезни да представят накратко своето творчество. За целта те ни изпратиха набор от илюстрации, които представляват тяхната лична интерпретация на класиката в автомобилостроенето, както и връзката между автомобила и неговия собственик. Предлагаме на Вашето внимание няколко от тези илюстрации и разказа на творците за своята работа и постижения. 2 стр.