Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 121

В февриарския брой 121 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Volkswagen EA 97 (1960 г.), прототип и... - Проектното задание под номер 97 първоначално е имало за цел да се създаде наследник на бръмбара. Затова и един от първите прототипи от 1957 г. наподобява в техническо и оптическо отношение доста на него, въпреки че е по-обширен от предшественика си поради отпадането на степенките и едва доловимата му понтонна форма. 2 стр.