Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 119

В ноемврийския брой 119 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АРТ

Архитектура, стил, дизайн и автомобил. Продължение на статията от миналият брой. 6 стр.

Автомобили върху монети. Нумизматиката – това е спомагателна историческа дисциплина, изучаваща историята на монетосеченето и паричното обръщение. Характерът на монетите и надписите върху тях позволяват да се определи формата на управление в страната, промените в царската и династическа хронология, държавните преврати и много други. В изображенията и надписите често се отразяват събития от политическия и обществения живот – войни, завоевания, държавни или религиозни реформи. По археологическите обекти и местата на които са открити монетите, може да се съди за местата на монетосечене, да се проследят областите на разпространение и да се установи системата на търговските пътища. Всичко това превръща монетите в ценен източник на информация при изучаването на историята. 3 стр.