Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 116

В августовския брой 116 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Специализираният санитарен омнибус за бързо реагиране на германския Червен кръст от 1941 г. - Неговото предназначение всъщност е да направи мобилна станцията за оказване на първа помощ и да я пренесе в самото място на събитието заедно с лекарите, сестрите и санитарния персонал, както и с операционната маса с инструментите, превързочните материали и лекарствата и да ги подготви за ползване във всеки конкретен случай. 3 стр.

Първите години на Ford в България - Според някои публикации в българския периодичен печат от първите десетилетия на ХХ век става ясно, че редовният внос на автомобили у нас започва след 1911 г. Дотогава поръчките са твърде малобройни, инцидентни и осъществявани от представителства, чиято основна дейност не е била пряко свързана с доставката на автомобили. През 1910 г. две столични търговски представителства се обедияват около идеята да доставят и популяризират у нас марката Ford, която официално стъпва на европейския пазар само няколко години по-рано. 6 стр.