Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 108

В декемврийския брой 108 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

100 ГОДИНИ БАЛКАНСКА ВОЙНА

Първите български военни автомобили. След години на размисъл кабинетът на Царство България взима окончателно решение за снабдяването на армията с първата относително голяма партида модерни автомобили. На 8 януари 1910 г. е свикана първата военна комисия от представители на Инженерни войски, която трябва да разгледа офертата от концерна Schneider за доставка на военни автомобили, а в края на месеца е обсъдено подобно предложение и от страна на Austro-Daimler. 4 стр.