Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 108

В декемврийския брой 108 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Руският принос в най-ранните годинина екологичния транспорт - Първите опити за задвижване на самоходни коли с помощта на електрическа енергия в Русия датират още от края на XIX век. Пионер в това дело е неособено известният в съвременните среди на руските автомобилни историци изобретател електротехник Павел Николаевич Яблочков (1847 – 1894). В разцвета на творческата си кариера той живее във Франция, където създава серия електромобили, за един от които получава дори авторско свидетелство. Поради факта, че неговите машини се проектират и изработват извън Русия, подробностите около дейността му все още не са достатъчно изследвани. 4 стр.

Не много кратката история на автомобила в Угърчин продължава от миналия брой. 2 стр.