Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 100

В юбилейния брой 100 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ВОЕННА ТЕХНИКА

На 31 юли 1938г. е сключена Солунската спогодба, която гласи, че България официално се освобождава от наложените с Ньойския мирен договор ограничения. Дотогава съседните ни страни са отишли много напред в приложението на автомобила в собствените си въоръжени сили, поради което България трябва да положи много усилия, за да им бъде равностойна. Започва бърза моторизация на Българската армия. В настоящия брой ще разгледаме един изключително сполучлив военнен камион-влекач "MAN" typ G2. 5 стр.