Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 100

В юбилейния брой 100 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ФИРМЕНА ИСТОРИЯ

Темата за американските автомобили присъства редовно на нашите страници. Колкото повече задълбаваме в нея, толкова по-любопитни и интересни неща откриваме в запазените фотодокументи и други материали. Последната ни находка е за една сравнително малко позната у нас автомобилна компания REO, която ни впечатли с разнообразието и качеството на произвежданите от нея леки и особено товарни автомобили. Предлагаме на вниманието на читателите нейната кратка история, която за сетен път потвърждава азбучната истина, че добрите постижения могат да се родят само в една развита пазарна и конкурентна среда. 5 стр.