Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 95

В октомврийския брой 95 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ

Когато през 1888 г. Готлиб Даймлер предприема риска да предложи "Противопожарна помпа с бензинов двигател" принципиално специалистите отхвърлят необходимостта от създаване на подобна конструкция с оглед съществуването на "доказаните" вече парни помпи-пръскачки. При това се е считала за невъзможна изобщо идеята да се използва машина с пожароопасно гориво за гасене на огън. Едва 10 години по-късно започват по-сериозно да се занимават с въпроса за внедряването на автомобила в противопожарното дело, без обаче при това да се има предвид използването на двигателя с вътрешно горене. 4 стр.