Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 94

В септемврийския брой 94 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ЕКЗОТИКА

Още със своя дебют "Народния автомобил" се превръща в благодатна основа за стотици технически и стилистични преработки, част от които се превръщат в емблематичен пример за техническа изобретателност и дизайнерско въображение. 3 стр.

Сред забравените и потънали в историята дизайнерски уникати на Европа са произведенията на вече несъществуващи каросерийни фирми, които в началото на миналия век се ползват с голяма популярност дори и отвъд пределите на континента. Много показателен пример за възхода и залеза на европейската каросерийна индустрия е Белгия, която още през 40-те години на миналия век ликвидира собствената си автомобилна индустрия, притисната от големите световни корпорации, а след това е принудена да закрие и голяма част от каросерийните си фирми. 5 стр.