Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 94

В септемврийския брой 94 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ЛИЧНОСТИ

Йордан Марков (1914 – 2009) Изтъкнат популяризатор на родната автомобилна история. Непознати страници от неговата биография (част I) - Не са много хората, които познават добре богатата биография на Йордан Марков от младежкия му период и по-точно епохата на 30-те и 40-те години, когато започва неговата многообразна и изпълнена с драматични моменти военна кариера. Именно за тази малко известна част от живота на нашия автомобилен историк ще разкажем в този очерк, а в следващия брой ще ви запознаем с неговата богата литературна работа, посветена на автомобилната и мотоциклетната история. 4 стр.