Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 93

В юлския брой 93 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АРХИВ

Лекотоварни немски автомобили с три и четири колела отпреди войната - Германците доста рано оценяват необходимостта от създаването на лекотоварни автомобили с цел снабдяване и пренос на товари между 650 и 1000 кг. Те се оказват не само по-практични и ефективни, но и по-изгодни в експлоатационно отношение, по-маневрени и приспособими за различни цели. По-късата продължителност на живота им се компенсира с по-ниската им цена. В практиката тогава успешно се експлоатират и двата вида лекотоварни превозни средства – с три и четири колела и не може да се дава предимство на който и да е от двата вида. 4 стр.