Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 91

В майския брой 91 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ТЕХНОЛОГИИ

CRV – американски концепции от епохата на пластмасите. Прототипът, наречен CRV-1 (съкратено от Cycolac Research Vehicle, тоест Експериментален автомобил Cycolac) е завършен в края на 1964 г., а през януари 1965 г.е показан на конференцията на Организацията на автомобилните инженери в Детройт. Главната особеност в конструкцията му е широкото използване на съвсем новата в онези години пластмаса ABS (съкратено от акрилонитрил-бутадиен-стиролен полимер). Каросерията, която се състои от две основни части – горна и долна, е изработена от твърди листове от термо-пластичния изкуствен материал Cycolac по метода на горещото формоване. 4 стр.