Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 89

В мартенския брой 89 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АРХИВИ

Военновременен експорт на цивилна транспортна техника от Германия през 1941 г. - Въпреки приоритетното развитие на военното производство в годините на Втората световна война, повечето от водещите немски автопроизводители продължават да поддържат, макар и в по-ограничени размери, износа на цивилна транспортна техника с най-разнообразно предназначение. Товарни камиони, омнибуси и специализирана техника от познати и доказали предимствата си марки намират добър прием както в редица от традиционните за Германия пазари, така и в някои нови дестинации. 4 стр.