Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 87

В януарския брой 87 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

СОЦРЕАЛИЗЪМ

Неизвестните автобуси и тролейбуси на ГДР. През първите години от своето развитие Германската демократична република се опитва да възстанови високото предвоенно равнище на местната индустрия, с което да се превърне в равностоен конкурент на Западна Германия. В съветската окупационна зона продължават да работят една не малка част инженери с висока техническа култура и дългогодишен опит, натрупан в предвоенните години и първите успешни резултати в тази насока са налице още в началото на 50-те години. 6 стр.