Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 83

В септемврийския брой 83 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Аугуст Хорх е един от плеядата знаменити немски инженери, които успяват да издърпат автомобилостроенето извън прага на началния стадий на неговото развитие. Той е един от първите, доказали значението и предимствата на аеродинамичната конструкция. Особено голям е неговият принос за повишаване мощността на двигателя чрез подобряване процесите на газообмена и газоразпределението. Автор на невероятно голям брой нововъведения и усъвършенствания в конструктивно и техническо отношение той остава ярка следа в историята на немското и световно автомобилостроене. В този материал насочваме вниманието на читателите към някои по-интересни нововъведения и редки модели и конструкции Horch от периода на първите двадесетина години на миналия век, които само потвърждават предприемчивия и новаторски дух на техния създател. 6 стр.