Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 77

В мартенския брой 77 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

СОЦРЕАЛИЗЪМ

"Север 2" Пощенски аеросани сред сибирските ледове. В началото на 50-те години е поставен въпросът за замяна на морално остарелите аеросани НКЛ-16, използвани за доставка на пощата в северните райони на СССР още от началото на 40-те години. На 16 март 1957 г. Министерският съвет на страната издава постановление № 300 за приемане на съответните мерки за по-нататъшно развитие на икономиката и културата на народите от северните райони. В последствие към това постановление е допълнена заповед № 229 от 13 април същата година, от страна на Министерството на авиационната промишленост, която ангажира конструкторското бюро на Н. И. Камов с разработката на модерни пощенски аеросани. 3 стр.

Кубинските автобуси Giron. При по-задълбочено изследване на темата откриваме интересна и неочаквана информация, като например това, че още от края на 60-те години в страната започва масовото производство на автобуси, чиято годишна продукция надхвърля тази на завод "Чавдар" през същия период... 3 стр.