Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 76

Във февруарския брой 76 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Публикуваме първата част от материала на Иван Колев разглеждащ автомобилната индустрия на Япония между двете световни войни. 6 стр.

Някои наши читатели може би ще бъдат много изненадани, когато узнаят, че първият автомобил в Испания с парен двигател се е появил през 1861 год. или точно преди 148 години. Днес, благодарение на широките контакти с Испания в областта на туризма и пазара на труда, създаваната умишлено години наред представа за тази страна като крайно изостанала, особено в промишлено отношение, постепенно се преодолява. Автомобилната й промишленост в частност има интересна история и постижения, които са обект на настоящия обзор. 5 стр.