Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 70

В августовския брой 70 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АРТ

Когато става въпрос за голямата фирма със звездата едва ли може да се допусне, че през десетилетията тя е отделяла толкова много внимание на рекламирането на своите продукти. И ако това е така, то е защото тя по принцип не прави изключение от общото правило, че основната задача на рекламата е да се поддържа имиджа на марката, като рекламните послания достигат и обхващат нови потребителски кръгове, информират за новите продукти и печелят доверие. И предимството на най-големите и най-добрите като Mercedes е в това, че само те са в състояние да поднесат посланието така, че то да се възприема наистина преди всичко като достоверна информация за възможностите на фирмата и качествата на нейните продукти и се акцептират от възможно най-широк кръг потребители. 4 стр.