Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 70

В августовския брой 70 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ФИРМЕНА ИСТОРИЯ

Hanomag – 170 години машиностроене в Хановер. Статията е продължение от брой 69. След 1971 г. без товарните автомобили и локомотивите Hanomag остава на пазара единствено като производител на строителни машини, между които хидравлични багери, многобройни специални конструкции гъсенични автомобили с кранове, гъсенична техника за работа в мочурища, под земята и др. 4 стр.