Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 66

В априлския брой 66 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АВТОБУСИ

Днес предлагаме на Вашето внимание техническа спесификация за няколко модела украински автобуси от седемдесетти и осемдесетте години, производство на Лвовсксия автобусен завод, както и един руски модел от тролейбусния завод от г. Енгелс. 2 стр.