Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 66

В априлския брой 66 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИСТОРИЯ

Москва-Тбилиси-Москва най-големият "дизелов" автомобилен преход от 40-те години на миналия век. В далечната 1930 год. младата съветска държава вече се е наложила като една развиваща се социалистическа икономика. Тя се нуждае от развитие и на своя автомобилна промишленост. 3 стр.