Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 64

В февруарския брой 64 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АВТОБУСИ

Днес предлагаме на Вашето внимание техническа спесификация за няколко модела руски автобуси от периода 1964 -1973 г., производство на три завода в Русия – Ульяновския автобусен завод "Владимир Ильич Ленин", Павловския автобусен завод "Андрей Жданов" и Лвовския автобусен завод. В тогавашния Съветски съюз те са намирали масово приложение в обществения транспорт, а и извън него. 2 стр.