Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 62

В декемврийския брой 62 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ТЕХНОЛОГИИ

В условията на почти пълна политическа и икономическа изолация от западния свят, автомобилостроителите от бившата Германска демократична република полагат похвални усилия за антикорозионната обработка, защита и консервация на автомобилните каросерии. Още в началото на 70-те години специална работна група в отрасъла прави сериозни изследвания и разработки по тези проблеми, отчитайки голямото народостопанско значение на тази дейност. Предпоставка за това е високото ниво на развитие на химическата промишленост в ГДР и създадените специално за целта антикорозионни и консервационни продукти. 3 стр.