Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 61

В ноемврийския брой 61 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

АВТОБУСИ

В няколко последователни броя списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ ще представи в хронологичен ред основните модели и модификации на руското автобусно производство, което датира от почти един век. 2 стр.