Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 57

В юлския брой 57 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРЕСА ОТ 40-ТЕ ГОДИНИ

В поредицата от специализирани издания за шофьорското съсловие у нас отпреди повече от 70 години специално място заема списание "Автомобилист". Основен дял в тематиката на изданието естествено заемат актуалните въпроси, свързани със законовата регламентация и статута на шофьорската професия, както и за цените на горивата и данъчното облагане на шофьорския труд. 3 стр.