Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 56

В юнския брой 56 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

МУЗЕЙ

На 4 страници показваме тракторният музей в Кемпен, Германия. Той е едно от многобройните доказателства за пословичното грижовно отношение на немците към културното наследство и в частност към техническата история. 4 стр.