Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 50

В декемврийският брой 50 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ЮБИЛЕЙ

110 Години TATRA - Една от най-старите европейски мобилни марки чества през настоящата година 110 години от създаването си. Този забележителен юбилей налага да направим един по-обстоен хронологичен преглед на най-значителните моменти от развитието на фирмата. 4 стр.