Списание "АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ" - Брой 47

В септемврийският брой 47 на списание АВТОКЛАСИКА & МОТОЦИКЛЕТИ са включени следните теми и материали:

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

Проветряване и пълнене на цилиндъра на двутактовия ДВГ - Освен исторически обзор на създаването и развитието на двутактовите двигатели с вътрешно горене ние Ви даваме някои по-подробни обяснения по газообмена и изобщо по работата на тези двигатели. 4 стр.